.

Žalár

TEMNÝ LESGustavov vidiecky domec (od úrovne 10) ITÁLIAPOHORIE HMLYDračí úkryt (od úrovne 20) ITÁLIA
-=Potrebné pre vstup do Afriky=-


CHRÁM VOODOOChrám skazy (od úrovne 30) AFRIKAJASKYŇA KRVIPyrova komnata (od úrovne 40) AFRIKA
-=Potrebné pre vstup do Germánie=-JASKYNNÝ CHRÁMTemné katakomby (od úrovne 50) GERMÁNIAZAKLIATA DEDINATábor Vikingov (od úrovne 60) GERMÁNIASTAROVEKÝ CHRÁMSkrytý hrob (od úrovne 70) ITÁLIADEDINA UMPOKTOVMiesto slávností (od úrovne 80) AFRIKAPAHOROK SMRTIMysteriózne laboratórium (od úrovne 90) GERMÁNIABARBARSKÁ DEDINAZagrašská pevnosť (od úrovne 100) ITÁLIA