.

HODNOSTI

Hodnosti udeľuje Vodca a to na základe množstva zlata, ktoré členovia prispeli do spolku.

Áres                        od 700.000 gold
Afrodita                   od 600.000 gold
Apolón                     od 500.000 gold
Hermes
                    od 400.000 gold
Hestia                     do 300.000 gold

Niečo o týchto hrdinoch si môžete prečítať tu: Ostatní bohovia