.

Prvá generácia bohov


Existoval nekonečný vesmírny priestor vyplnený zmätkom prvkov beztvárnej prahmoty, ktorého zosobnením bol CHAOS. Z toto Chaosu vznikla večná tma- ERBOS a tmavá noc- NYX. Z Erba a Nyx povstalo večné svetlo- AITHER a jasný deň- HEMERA. Potom sa zrodila zem- GAIA, podsvetná priepasť- TARTAROS a životná láska- EROS.  Gaia porodila nebo - URANOS a more - PONTOS. Uranus sa po prvopočiatočnom Chaose zmocnil vlády nad všehomírom a stál sa prvým, najvyšším Bohom. Potom sa oženil s Gaiou a priviedol na svet nové božské bytosti. Boli to samí obri: dvanásti TITANI, traja jednookí KYKLOPI, traja päťdesiathlaví a sto rukí HEKATONCHEIRI.

Uránus (nebo) svojich potomkov nemal rád, nenávidel ich a Hekatoncheirov až natoľko, že ich zavrel do podsvetia - Tartaru, aby sa nemusel na nich ani pozerať a nedovolil im vychádzať na svetlo. Gaiu to nahnevalo a prehovorila najmladšieho titana Krona, aby potrestal Urána a zbavil ho moci. Podarovala Kronovi kosák, ktorým odsekol otcovi mužstvo a tým oddelil nebo od zeme. Z krvi, ktorá kvapkala z Uranovej rany na Gaiu (zem), vznikli FÚRIE – bohyne pomsty a výčitiek svedomia (ALLEKTO – neustávajúca, TISIFONE – pomstiteľka vraždy a MEGAIRA – nežičlivá).
Tak sa
Kronos stál vládcom. Podmanil si ostatných titánov a so svojou sestrou a manželkou titankou Rheiou mal 6 detí:
• Tri dcéry: HESTIU, DEMETÉR, HÉRU a
• Troch synov: HÁDA, POSEIDÓNA a DIA.

Z obavy, že si jeho potomkovia z neho vezmú príklad a zbavia ho moci ( ako on svojho otca ), Kronos každé z nich po narodení zjedol. No Rheia posledného syna Dia porodila v tajnosti na ostrove Kréta. Krónovi namiesto neho dala kameň zabelený do plienok. Zeus za pomoci nýmf dospel a Kronove obavy sa potvrdili. Zeus spolu s matkou Rheiou dali Kronovi do večere horčicu, z čoho mu prišlo nevoľno a nakoniec musel vyvrhnúť všetkých jeho súrodencov, ktorí ako božské bytosti aj naďalej žili v jeho útrobách. Kronos sa nehneval a zahnal Dia až na vrchol Olympu, ale Zeus získal na svoju stranu Hekatoncheirov, Kyklopov a niektorých Titanov, ktorí neboli spokojní s Kronovou vládou a po desaťročnom neľútostnom boji ony zvíťazili. Zhodili Krona a s ním spojených Titanov do Tartaru a Zeus bol vyhlásený za najvyššieho Boha. Gaji sa nepáčilo, že Zeus potrestal aj ostatných Titanov - jej deti, tak na neho poslala stohlavého netvora Tyfóna, aby sa mu pomstil za potrestanie Titanov, no Zeus ho takisto premohol a zhodil do Tartaru.