.

Grécki hrdinovia

HERACLES známy ako „najsilnejší zo smrteľných“. Bol silnejší ako mnoho bohov, dokonca bol taký silný, že bol rozhodujúcim faktorom vo vojne Olypských bohov proti Giantom. Bol posledným smrteľným synom boha Dia a jediný muž, ktorého matkou bola smrteľníčka - Alkména, ktorá sa neskôr stala bohyňou. Viedol prvú víťaznú výpravu proti Tróji, oslobodil pripútaného Prometeusa. Okrem sily bol však aj synonymom intelihgencie a múdrosti, ktorá sa prejavila v splnení bájnych úloh – hrdinských činov, ktoré mu nariadil kráľ Mykén a Tiryntu.
Boli to činy, ktoré ho preslávili:
- zabil nemejského leva
- zabil lernskú hydru
- chytil zlatorohú Artemidinu laň
- priviedol do Mykén obávaného erymanthského kanca z arkádských hôr
- vyčistil chliev kráľa Augiáša
- zahnal ľudožravé stymfalské vtáky
- priviedol do Mykén krétskeho býka
- zabil ľudožravé kone tráckeho kráľa Diomeda
- od kráľovny Amazoniek, Hippolyty, získal Areov pás
- prihnal do Mykén stádo dobytka, ktoré pásol netvor Geryón a jeho štvorhlavý pes Orthus
- získal zlaté jablká zo záhrady Hesperidiek
- priviedol z podsvetia trojhlavého Kerbera (Cerberus)
Za všetky jeho hrdinské činy ho Zeus prijal medzi bohov, urobil ho nesmrteľným a dal mu za ženu svoju dcéru Hébu.


ACHILLES - hlavná postava Trójskej vojny. Bol synom kráľa Myrmidonov – Pelea a morskey nymfy Thetidy. Jej ruku chceli Zeus aj Poseidon, no Prometheus odhalil, že porodí syna, ktorý bude väčší“ ako jeho otec, tak nakoniec od nej upustili. Chcela svojho syna učiniť neporaziteľným a tak ho vykúpala v rieke Styx, ale päta, za ktorú ho držala, ostala suchá a tak to bolo jeho jediné zraniteľné miesto. V trójskej vojne zabil udatného trójskeho princa Hektora a jeho telo vláčil pred hradbami za svojím vozom. Hektor pred smrťou predpovedal, že Achilla zabije šíp vystrelený do jeho päty. Šíp nakoniec vystrelil Hektorov brat, princ Paris, no Trója bola aj tak spustošená. Achilles zahynul, no jeho sláva nie.ODDYSEUS - Ďalsí hrdina trójskej vojny, syn Leartasa a Artiklei a autor nápadu Trójskeho koňa, v ktorom sa Gréci dostali za brány Tróje a tak ju zničili. Bol kráľom na ostrove Ithaka, manželom PENELOPY a otcom syna Telemacha. Do trójskej vojny odišiel, keď bol jeho syn ešte veľmi malý. Po skončení vojny sa domov vracal celých 20 rokov. Pocaš tohto obdobia toho prežil toľko ako desať hrdinov dokopy. Na jeho spiatočnej ceste ho sprevádzala ruka bohyne Athény. Oslepil Poseidonovho syna – kyklopa Polyféma, lebo vstúpil so svojou družinou do jeho jaskyne, ale on ich nechcel pustiť a postupne požieral jeho družinu. Musel sa vysporiadať so spevom morských sirén – napoly nádherné ženy s neodolateľným spevom a napoly vtáky, ktoré sprevádzali námorníkov na ich cetse k smrti tým, že ich neodolateľný spev ich úplne omámoval – až tak že zomreli od hladu. Zostúpil do Hádovej ríše a dokonca prežil aj hnev boha Poseidona, ktorý mu znemožňoval jeho návrat domov strašnými búrkami na mori. Domov sa však nakoniec vrátil v okamihu, keď jeho manželka Penelopa, ktorá mu bola celých 20 rokov verná pokiaľ bol preč, usporadúvala súťaž o jej ruku, v ktorej mal zvíťaziť ten, kto dokáže napnúť Odysseov luk. Túto súťaž usporiadala na naliehanie ostatných obyvateľov, lebo Ithaka potreboval mať kráľa. Nakoniec sa tejto súťaže zúčastnil ako pustovník a žobrák a ako jediný dokázal napnúť svoj luk. Bol synonymom dôvtipu a bystrého rozumu, jeho žena Penelopa zase symbolom čistej lásky a vernosti.


PERSEUS bol jedným z najviac oslavovaných gréckych hrdinov. Jeho matka Danae bola uzamknutá v bronzovej komnate jeho otcom Akrisiom, kde bola oplodnená Diom vo forme „zlatého dažďa“. Akrisios ich potom obidvoch zavrel do bedne a hodil do mora, no oni však štastne prežili. Keď neskôr Perseus vyrástol bol poverený kráľom Polydektesom, aby mu doniesol hlavu medúzy Gorgones. S pomocou bohov – dostal od nich do daru: neviditeľnú helmu, zázačný meč, a okrídlené sandále – a s pomocou oka Graiai, a troch starých žien, ktorí mu povedali kde Gorgonu nájsť, ju nakoniec v spánku zabil. Na ceste spť do Grécka oslobodil Andromedu, ktorá bola priviazaná ku skalám ako obeta pre morské príšery. Priviedol si ju potom naspäť ako svoju ženu. Neskôr bol zabitý Dionýzom a spolu s Andromedou potom tvorili súhvezdia.


PANDORA bola prvá žena stvorená bohmi zo zeme. Najprv bol jej kreáciou poverený Prometheus za trest, lebo ukradol oheň z nebies a daroval ho ľudom. Zeus ho poveril vytvorením Pandory, lebo chcel aby ľudstvo pykalo za to, že používa oheň. Prometheus to však nesplnil bol za to pripútaný k hore Caucasus kde mu orol každý deň vyžieral pečeň za živa, ktorá mu vždy dorástla. Nakoniec ho vyslobodil Heracles. Ale naspäť k Pandore, ktorú odmietol Prometheus vytvoriť. Zeus sa nahneval a poveril boha Hephaistosa vytvorit krásnu ženu - Pandoru. Hephaistos ju však „doručil“ Prometheovmu bratovi Epimetheusovi ako za manželku, svadobným darom bola skrinka od Dia, kde bolo uložené „všetko zlo sveta“. Pandora ju otvorila a tým vypustila zlo do sveta.


BELLEROPHON bol jedným z najznámejších gréckych hrdinov, syn Poseidona a kráľovnej Euryone, ženy kráľa Korinthosu – Gaucusa, ktorý bol jeho vychovávateľom. Myslel si však, že je jeho otcom on. Po mnohých neúspechoch chytiť bájneho okrídleného koňa Pegasa, strávil noc pred Athéniním oltárom, kde mal sen o krásnej bohyni ako mu dáva postroj zo zlata. Tento postroj nakoniec našiel a urobil obetu Poseidonovi a Athéne. Potom išiel na miesto kde sa Pegasus zjavuje a osedlal ho bez väčších problémov. Bol však obvinený z vraždy a poslaný na súd kráľa Proitosa do Argu, kde takmer zviedol jeho kráľovnu Sthenoboiau a priznal sa s tým Proitosovi. Ten ho poslal so žiadosťou o jeho smrť ku kráľovi Iobatesovi z Lykie – ten mu prikázal, aby zabil oheň chrliacu Chimeru (príšera), ktorá mu pustošila zem. Potom mu prikázal tiež poraziť barbara Solymoia a amazonky, kde uspel. Potom ho chcel Proitos dať zabiť, lenže on sa to nejako dozvedel a všetkých si zotročil a Proitos ho uznal za svojho syna (padnute na hlavu vsetko asi☺), potom opálený slavou chcel vyleteť na Olymp na Pegasovi a tak ho Zeus zhodil dole, okrypel potom a blúdil po Zemi, nevedno dokedy.