.

Vzorce

Aký maximálny level uvidím na trhu?
Váš level x 1,25 (zaokrúhlené nadol), maximálne ale +9 od vášho levelu.

Aký maximálny level uvidím v aukcii a u obchodníka?
Váš level x 1,25+5 (zaokrúhlené nahor), maximálne ale +14 od vášho levelu.

Aký je vzorec pre zranenie?
Význam brnenia je v tom, že dokáže vstrebať zranenie súperovej zbrane. Čím máte vyššie brnenie, tým menej je účinná jeho zbraň. Ak máte napr. brnenie 5003, dokáže vstrebať zranenie 67-82. Ak má teda váš súper zranenie 100-110 a vy brnenie 5003, jeho možný zásah je len 18-43.

Ako sa vypočíta maximálna hodnota tréningových bodov?
Základ x 1,5 + tvoj level
(zaokrúhlené nadol).

Koľko zranenia pridá brúsny kotúč?
Level brúsneho kotúča/5
(zaokrúhlené nahor).

Akú hodnostu danej vlastnosti pridá farebný prach?
Level prach/7
(zaokrúhlené nadol).

Koľko česti získam na expedícii, pri plnení úloh a v stajni?
Obnos zlata/10
(zaokrúhlené náhodne).

Aký je môj základný life?
100 + tvoj level.

Koľko života získam za zdatnosť?

Tvoja zdatnosť x 2.

Koľko zranenia získam za silu?
Tvoja sila/10.

Ako sa vypočíta šanca na zásah?
Tvoja šanca na zásah = Tvoja zručnosť x (100/ (tvoja zručnosť + súperova obratnosť)).
Súperova šanca na zásah = Súperova zručnosť x (100/ (súperova zručnosť + tvoja obratnosť)).

Ako sa vypočíta šanca na dvojitý zásah?
Tvoja šanca na dvojitý zásah: tvoja charizma - súperova charizma.
Napr. tvoja charizma je 100, súperova charizma je 60.
Tvoja šanca na dvojitý zásah: 100 - 60 = 40%
Súperova šanca na dvojitý zásah: 60 < 100 a preto je jeho šanca 0%.