.

D@VID/ZUZKA

Je vám sympatický?

Áno (187)
 

Nie (161)